menuicon
slider

Financieel onderzoek met diepgang

Verhaalsonderzoek

Bij onze uitgebreide verhaalsonderzoeken staat vooraf de communicatie met de opdrachtgever centraal. Het is voor ons van belang over alle relevante informatie te beschikken om het verhaalsonderzoek zo goed mogelijk, binnen een kort tijdsbestek te kunnen verrichten. Het heeft bijvoorbeeld geen zin acties te ondernemen die reeds door de opdrachtgever zijn ondernomen. Ons team van onderzoekers gaat discreet en uiterst secuur te werk met maar één doel; het achterhalen en blootleggen van vermogensbestanddelen en loondienstverbanden waar beslag op kan worden gelegd. De privacy van de debiteuren wordt daarbij volledig gewaarborgd. Onze onderzoekers hebben uitvoerig kennis genomen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en kunnen u daar desgewenst alle informatie (evt. kopie van de volledige wetregels) verschaffen. Probeer ons eens uit. Wij zullen uw vertrouwen niet beschamen.


Kredietwaardigheidsonderzoek

Vandaag de dag is het een must bij het aanknopen van nieuwe zakelijke relaties een gefundeerde kredietwaardigheidtoets te doen. Daelenbergh is specialist op dat terrein. Onze medewerkers kunnen door uitgekiende interview- en onderzoekstechnieken u zeer goed over de kredietwaardigheid en betalingsdiscipline informeren.


Leasemaatschappijen

Bij een nieuwe leaseaanvraag overhandigt de aanvrager doorgaans slechts een KvK-inschrijving, waarbij het ook zeer vaak gaat om de inschrijving van een nieuwe, pas opgerichte onderneming. Solide onderzoek naar de kredietwaardigheid en achtergronden van de aanvrager is dus vereist. Bij de meeste databank informatiebureaus zult u van zo’n startende ondernemer slechts de KvK-gegevens opgesomd krijgen met daarbij de vermelding dat er nog geen betalingservaringen bekend zijn. Daelenbergh werkt anders. Iedere leaseaanvrager wordt aan een interview onderworpen waarna met behulp van referenties het beroepsverleden en de financiële positie wordt doorgelicht en geverifieerd. Ook worden de toekomstplannen met de nieuwe onderneming besproken en nagegaan of men gemotiveerd aan het avontuur begint. Ook bij bestaande relaties is het raadzaam bij twijfel of geruchten een financieel onderzoek aan te vragen of een update indien er reeds eerder door ons een rapport is uitgebracht. Neem gerust contact op. Wij stellen graag een proefrapport voor u op tegen een scherp kennismakingstarief. Onze rapportages worden als zeer nuttig ervaren door onze opdrachtgevers en maken een vast deel uit van een groeiend aantal leasemaatschappijen.


Vastgoedmaatschappijen

Weet aan wie u uw vastgoed verhuurt! De acceptatieafdeling van Daelenbergh kan u daar zeer goed bij van dienst zijn. Aan de hand van de door u op te geven personalia van de aspirant huurder wordt een solide kredietwaardigheidsrapport opgemaakt en een risicoanalyse. Niet alleen de actuele bron van inkomsten wordt onderzocht, maar ook wordt een blik geworpen op het arbeidsverleden en wordt de betalingsdiscipline getoetst. Indien de aspirant huurder een ondernemer is, krijgt u een uitgebreid financieel verslag over de onderneming en over de bedrijfsvoering. Een onderzoek door Daelenbergh is ook een must bij een eventuele contractsovername. De onderzoeken vinden in alle openheid plaats. Zo wordt er standaard een informatieinterview afgenomen. Het is dus zinvol de aspirant huurder op de hoogte te stellen dat een onderzoek door bureau Daelenbergh deel uitmaakt van de acceptatieprocedure.


Business to business

Als ondernemer bent u voor een groot deel afhankelijk van het betalingsgedrag van uw debiteuren. Het is vandaag de dag bijna vanzelfsprekend dat er op krediet wordt geleverd, soms aan de eerste de beste klant die zich aandient. Men denkt vaak slechts aan de omzet, er wordt verkocht, maar realiseert zich niet dat die ”omzet” u duur komt te staan indien de debiteur niet of veel te laat betaalt. De medewerkers van Daelenbergh verkleinen de risico’s door u voorafgaande aan de levering vakkundig te informeren over de financiële positie van de debiteur. Het betalingsgedrag wordt bij iedere opdracht opnieuw getoetst. Calamiteiten uit het verleden, zoals een faillissement, worden u gemeld. Aan de hand van ons rapport weet u of kredietverlening verantwoord is, of dat u betaling à contant of een bankgarantie dient te verlangen. Onze kredietwaardigheidsonderzoeken verschillen met die van de collega informatiebedrijven door de handmatige aanpak. Wij leveren geen kant en klare informatie uit een data base. Deze is veelal verouderd. Door onze werkwijze leveren wij rapportages die up-to-date zijn. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor een proefrapport tegen een gereduceerd tarief. Alleen de praktijk kan onze kwaliteit bewijzen.


Verzekeringsmaatschappijen

Acceptatieonderzoek

Nieuwe en bestaande tussenpersonen worden aan een grondig onderzoek onderworpen. Belangrijk is antwoord te verkrijgen op de volgende vragen.

 • Wat zijn de zakelijke achtergronden?
 • Wie is de beleidsbepaler?
 • Voor welke maatschappijen is men actief?
 • Zijn er premie- of andere achterstanden?
 • Wat is de handelsreputatie en hoe degelijk is de financiële positie?
 • Voldoet men aan alle eisen van de Wet Financiële Dienstverlening?

Verder wordt alles belicht wat belangrijk is om als tussenpersoon voor een maatschappij op te treden. Acceptatieonderzoeken worden veelal aangevraagd bij nieuwe aanstellingsverzoeken, bij verzoeken voor up-front provisie en bij eventuele geruchten over de tussenpersoon in de branche.

Controle onderzoek hypotheekaanvraag

Bij de beoordeling van een hypothecaire geldlening wordt de kredietwaardigheid van de aanvrager onder meer bepaald aan de hand van een loonstrook en een werkgeversverklaring. In de praktijk blijkt dat zowel loonstroken als werkgeversverklaringen eenvoudig te vervalsen zijn... en helaas komt dit meer en meer voor. Daelenbergh, het informatiebureau dat de taal van de verzekeraars en hypotheekverstrekkers spreekt, heeft tegen deze vorm van fraude een doeltreffend middel ontwikkeld: de "Quick Scan”. In de Quick Scan worden de volgende elementen onderzocht:

Dienstverband
 • Bestaat het bedrijf feitelijk, en wat zijn de KvK gegevens
 • Is de aanvrager feitelijk bekend in de personeels- of salarisadministratie
 • Is deze gemeld bij de bedrijfsvereniging
 • Is er een andersoortige relatie met de aanvrager dan uitsluitend werkgever- werknemer, bijvoorbeeld familierelatie.
De loonstrook
 • Kloppen de diverse gehanteerde inhoudingspercentages en franchises?
 • Staat de opgegeven hoogte van het salaris in verhouding tot de zwaarte van de functie van de aanvrager?
Overig
 • Zijn er negatieve betalingservaringen bekend?
 • Kadastrale en hypothecaire recherches.

Met de Quick Scan hebt u binnen 4 tot 8 werkuren een instrument in handen waarmee u frauduleuze aanvragen tijdig kunt onderscheppen.